Digitale volwassenheid gevestigde bedrijven en organisaties blijft achter

door: Pim van Westen

“De helft van de businessleaders vreest dat zij binnen vijf jaar niet kunnen voldoen aan de veranderende eisen van klanten”

Opgroeien naar digitale volwassenheid verloopt bij veel bedrijven en organisaties nog stroef. Jonge bedrijven en opkomende markten hebben hierbij een groot voordeel, vergeleken met de gevestigde orde. Vooral traditionele bedrijven en organisaties moeten werk maken van hun digitale transitie en sneller digitaal volwassen worden om niet te worden ingehaald. Een volwassenheidsmodel voor digitalisering kan daarbij helpen.

Cijfers over digitale volwassenheid

De stand van zaken (nationaal en internationaal) op het gebied van digitale volwassenheid komt duidelijk naar voren in de laatste Digital Transformation Index (DT Index) van Dell. Hieruit blijkt dat veel digitale transformatieprogramma’s nog steeds in de kinderschoenen staan. Meer dan driekwart van de 4600 ondervraagde business leaders (wereldwijd, waaronder veel in Nederland) zegt dat de digitale transitie bij hun organisatie al veel verder had moeten zijn. Ruim de helft vreest dat zij moeite hebben om binnen vijf jaar te voldoen aan de veranderende eisen van klanten. Dat is riskant, want zo dreigen zij voorbijgestreefd te worden.

Internationaal blijkt de digitale volwassenheid het grootst bij de opkomende markten: bedrijven en organisaties in India, Brazilië en Thailand blijken nu het meest digitaal volwassen. De eerder ontwikkelde markten raken juist achterop (Japan, Denemarken en Frankrijk scoren het laagst). Ook Nederland is geen hoogvlieger. Van de (ontwikkelde) EMEA-regio (Europe Middle East & Africa) staat Nederland slechts op de vier na laagste positie (samen met Zwitserland).

Belemmeringen digitale transitie

Vooral bedrijven, organisaties en economieën met een langere traditie hebben moeite om de digitale transitie te realiseren. De belangrijkste belemmeringen in Nederland zijn volgens het onderzoek:

  • Gebrek aan budget en/of middelen (volgens 35%)
  • Gebrek aan een samenhangende digitale strategie en visie (34%)
  • Zorgen over privacy van data en cybersecurity (32%)
  • Gebrek aan steun van het topmanagement (30%)
  • Geen volwassen digitale cultuur: gebrek aan afstemming & samenwerking (26%)

De eerste vier belemmeringen worden vaker genoemd bij onderzoeken naar het op achterstand raken bij de digitale transitie. Het vijfde punt vind ik heel interessant. Dat een kwart van de organisaties dit nu noemt, duidt op een groeiend bewustzijn van de digitale (on)volwassenheid bij bedrijven en organisaties. De uitdagingen van de digitale transitie veranderen overigens wel per fase waarin een organisatie zit.

Voordeel voor startups

Jonge bedrijven hebben bij de digitale transitie een voorsprong op de gevestigde orde omdat zij alle werkprocessen nieuw kunnen ontwerpen en hun organisatie daaromheen bouwen. Transformeren van interngericht naar klantgericht is altijd moeilijker dan fris beginnen. Wel beschikt de gevestigde orde al over een backoffice – hoe goed of slecht dan ook – met de daarbij behorende procedures. Dat kan een voordeel zijn. Bij startups groeit dit meestal pas als zij de beginfase ontgroeid zijn.

Praktijkvoorbeelden

Ideaal lijkt de situatie waarin een organisatie ‘opnieuw’ kan beginnen, gebruikmakend van een bestaande backoffice. Denk bijvoorbeeld aan verzekeraars die met een nieuw label de frontoffice digitaliseren en bij de uitvoering profiteren van de bestaande backoffice. Toch zien we ook daar de beste resultaten met een nieuw ontwerp, waarbij de backoffice naadloos aansluit op de frontoffice.

Een ander mooi voorbeeld zijn de opkomende energieleveranciers, sinds de energiemarkt is opengegaan. Door een hoge mate van digitalisering en daardoor beperkte behoefte aan backofficecapaciteit, kunnen zij relatief snel concurreren met de gevestigde orde. Daarbij kunnen zij ook nog eens gebruikmaken van de bestaande (energie)infrastructuur, waarin de gevestigde orde eerst flink moest investeren. Door dan vooral te kijken naar de lucratieve contracten is hun concurrentiepositie compleet.

Volwassenheidsmodel ICT en digitalisering

Waar staat uw organisatie met de digitale volwassenheid? Met een volwassenheidsmodel voor ICT en digitalisering kunt u dit in beeld brengen. Kijk vervolgens naar de belemmeringen in uw organisatie en hoe u die kunt wegnemen. Vaak biedt efficiënte low-code applicatieontwikkeling (bijvoorbeeld met OutSystems) uitkomst voor de grootste belemmeringen: gebrek aan budget en tijd bij de IT-afdeling. Maar begin bij een goede digitale strategie. Daardoor kunt u doelgericht de beste keuzes maken voor uw organisatie.

Misschien is onderstaand lijstje dan ook interessant om eens over na te denken. Bij het onderzoek voor de DT Index is aan de businessleaders ook gevraagd wat zij de belangrijkste technologie-investeringen vinden voor de komende drie jaar. Hieronder de top-5. Doe er uw voordeel mee.

Top 5 technologie investeringen
  1. Cybersecurity
  2. IoT-technologie
  3. Multi-cloud-omgeving
  4. Artificial Intelligence
  5. Compute centric-aanpak

Meer weten over Synobsys?

Ook interessant?

Gemiste kans moderniseren bedrijfsprocessen door dagelijkse IT

Door de hoge druk op onderhoud van bestaande systemen komen veel IT-afdelingen nauwelijks toe aan strategisch belangrijker taken, zoals innovatie en creatieve projecten voor het moderniseren van bedrijfsprocessen. Dat blijkt uit recent Amerikaans onderzoek, dat ook voor Nederlandse IT-afdelingen heel herkenbaar is. 

Meer lezen

3 succesfactoren die achterstand bij digitale transitie voorkomen

De digitale transformatie verloopt bij veel organisaties nog moeizaam. Flink wat bedrijven hebben inmiddels een achterstand opgelopen met hun digitale transitie. En slechts 13 procent(!) heeft vertrouwen dat zij nu de juiste koers varen om hun doel te behalen. Dat is opvallend weinig en niet nodig. 

Meer lezen
Benieuwd hoe onze OutSystems specialisten uw organisatie kunnen helpen?

Aanmelden nieuwsbrief