Uitdagingen digitale transitie veranderen voor organisaties

door: Pim van Westen

"Culturele weerstand: een uitdaging voor sterke managers en CIO’s"

De digitale transitie van bedrijven en organisaties in Nederland is in volle gang. Daarmee verschuiven ook de uitdagingen voor organisaties van de visie- en besluitvorming naar de uitvoering. Dat is duidelijk zichtbaar in recent internationaal monitoringsonderzoek. Weerstand tegen de digitalisering en gebrek aan beschikbare technologie voor de digitale transitie zijn in Nederland momenteel de grootste uitdagingen voor bedrijven en organisaties.

Digitale transformatie in de praktijk

De stand van zaken en veranderende uitdagingen van de digitale transformatie in de praktijk zijn duidelijk zichtbaar in het jaarlijks internationaal onderzoek van Cornerstone OnDemand en IDC (International Data Corporation). Door de noodzaak van innovatie bevinden negen van de tien bedrijven in Nederland zich momenteel in een digitale transformatie. Nederlandse bedrijven en organisaties doen het beter dan het Europese gemiddelde, maar de uitdagingen blijven groot. En met de progressie die organisaties maken, veranderen ook hun uitdagingen.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat de uitdagingen inmiddels zijn verschoven van het formuleren en voorbereiden van plannen naar de daadwerkelijke uitvoering van de digitale transitie. Positief is dat uitdagingen zoals een gebrek aan visie, kennis of de juiste talenten en vaardigheden in Nederland kleiner zijn dan in de rest van Europa. De grootste drempels voor de digitale transitie liggen bij ons vooral bij de uitvoering. Culturele weerstand tegen verandering en Gebrek aan beschikbare technologie worden door bedrijven en organisaties het vaakst genoemd (door respectievelijk 38 en 29 procent). In de top-5 staan verder Gebrek aan financiële middelen, Legacy IT-systemen en Onvoldoende partners om de digitale transitie goed uit te voeren.

Weerstand tegen digitalisering en digitale transitie

De weerstand tegen digitalisering en de digitale transitie is een onderdeel van de bredere weerstand tegen verandering. Sommige organisaties en medewerkers zijn ‘verandermoe’. Dat is wel een serieus aandachtspunt, want het draagvlak voor een digitale transitie is cruciaal om deze echt succesvol te kunnen maken. De weerstand tegen verandering staat in Nederland echter al voor het tweede jaar op rij bovenaan de lijst met grootste uitdagingen voor digitale transformaties. Opvallend is ook dat hoewel Nederland het dit jaar beter doet dan het Europese gemiddelde van 2017, de percentages van onze top-5 uitdagingen hoger liggen dan in andere Europese landen zoals Frankrijk en Duitsland. De uitdagingen in de uitvoering blijken dus hardnekkiger.

‘Evangelisatiewerk’ voor digitale transitie bedrijven

Het is opmerkelijk dat het punt Gebrek aan beschikbare technologie zo hoog scoort in de top-5. Er is namelijk wel degelijk voldoende nieuwe technologie voorhanden. Kennelijk is er nog veel ‘evangelisatiewerk’ te doen – ook voor ons als applicatieontwikkelaar – in het overbrengen van de mogelijkheden. Om te kunnen digitaliseren, moet de nieuwe technologie bovendien wel gebruikt gaan worden. Ook binnen IT-afdelingen zien we culturele weerstand tegen de nodige verandering. Een mooie uitdaging voor sterke managers en CIO’s.

Weerstand tegen digitalisering en de digitale transitie is overigens niet hetzelfde. De digitale transformatie gaat veel verder dan alleen digitalisering. Om de mogelijkheden van nieuwe technologie goed te benutten, moeten bedrijven en organisaties hun werkprocessen wel eerst digitaliseren. Daarvoor moet je ze eerst optimaliseren om ook echt betere digitale processen te krijgen.

Rol IT bij digitale transitie organisaties

Er zijn voor de digitale transitie van organisaties op veel verschillende gebieden beslissingen en maatregelen nodig van bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen al snel belangrijke schakels vergeten worden. En kijkend naar de uitdagingen die er zijn, is het opvallend dat juist de rol van IT vaak over het hoofd wordt gezien (zie ook mijn eerdere blog hierover). Om de uitdagingen het hoofd te bieden en IT een optimale rol te geven bij de digitale transitie in de organisatie is de inzet van low code platformen (zoals OutSystems) waardevol. Vooral om IT-afdelingen eenvoudiger en sneller klaar te stomen voor een nieuwe rol en de nieuwe technologie die zo hard nodig is.

Meer weten over Synobsys?

Ook interessant?

Vergeet rol IT niet bij digitale transformatie

Veel organisaties zijn momenteel sterk in de ban van hun digitale transformatie. Ze vinden zichzelf opnieuw uit, veranderen bedrijfsprocessen, gaan agile werken en aan de slag met nieuwe applicaties. De digitalisering is belangrijk, maar ook ingewikkeld. Er zijn voor de digitale transformatie op veel verschillende gebieden beslissingen en maatregelen nodig. Daardoor kunnen al snel belangrijke schakels vergeten worden. Opvallend genoeg sneeuwt de rol van IT hierbij vaak onder.

Meer lezen

Geoptimaliseerde digitale informatieprocessen maken bedrijven toekomstbestendiger

De noodzaak van de digitale transformatie voor het optimaliseren van digitale informatieprocessen en klantprocessen is vaak wel duidelijk. Dit maakt bedrijven immers succesvoller doordat zij een goede digitale klantervaring kunnen bieden. Aan dit besef schort het niet. Toch zijn digitale transities niet altijd succesvol. Het stokt vaak bij het vertalen van de strategie naar de performance van de eigen organisatie. Vooral deze slag verdient meer aandacht om de digitale transitie goed te laten verlopen en de eigen organisatie succesvoller én toekomstbestendiger te maken.

Meer lezen
Benieuwd hoe Synobsys uw digitale transformatie vaart geeft?

Aanmelden nieuwsbrief