Houd balans bij strategisch optimaliseren IT-processen én businessprocessen

door: Pim van Westen

“De IT-afdeling is bij 44% van de bedrijven de remmende factor bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen.”

Het strategisch optimaliseren van IT-processen blijft een belangrijk aandachtspunt bij de digitale transformatie van organisaties. Dat klinkt misschien logisch, maar zeker bij het midden- en kleinbedrijf (MKB) verschuift de aandacht inmiddels steeds meer naar de businessprocessen. Een goede ontwikkeling, maar de IT-afdeling moet het wel kunnen faciliteren. Strategische optimalisatie van IT-processen kan voorkomen dat innovaties vertragen. Het gaat vooral om goede balans tussen de business én IT. Hoe zorg je daarvoor?

Van de techniek naar de business

Sinds de opmars van automatisering en IT was aanvankelijk vooral de techniek leidend bij het innoveren en digitaliseren van handmatige processen. Omdat ICT een bedrijf of organisatie vooral moet faciliteren, groeiden gelukkig het besef en de technische mogelijkheden om bedrijfsprocessen meer te innoveren vanuit businessbehoeften. Bijvoorbeeld op basis van inzichten en wensen van Sales, Marketing of specialisten in de uitvoering. Zeker bij MKB-bedrijven ontstaan juist daar vaak waardevolle ideeën voor het strategisch optimaliseren van bedrijfsprocessen. Dat is een van de grote voordelen van het MKB bij de digitale transformatie. 

Goede balans in de strategie en uitvoering is essentieel. De businessfocus juichen we toe, maar mag weer niet doorslaan ten koste van het strategisch optimaliseren van IT-processen. Ook dat blijft gewoon hard nodig. Recent onderzoek laat zien dat IT anders juist de vertragende factor is bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Dat is volgens recent onderzoek bij 44 procent van de organisaties gaande. Want volgens 53 procent van de ondervraagden (allemaal C-level executives) is hun IT-fundament niet op orde. Daardoor besteden IT-teams te veel tijd aan dagelijks terugkerende werkzaamheden. Daar liggen dus kansen voor het strategisch optimaliseren van IT processen. En zo ontstaat meer ruimte voor het faciliteren van de eveneens gewenste businessinnovaties.

Strategisch optimaliseren IT-processen: waar begin je?

Idealiter werken bedrijven structureel aan procesoptimalisatie. Zoals de term ‘strategische IT procesoptimalisatie’ al aangeeft, begint dit met een goede (IT) strategie. Agile genoeg om niet ‘star’ te worden, maar wel met duidelijke prioriteiten. Want wensen en ideeën zijn er altijd genoeg en kunnen niet allemaal tegelijkertijd worden uitgevoerd. Vanuit de organisatiestrategie zijn heldere prioriteiten nodig met balans tussen het optimaliseren en digitaliseren van IT-processen en de andere bedrijfsprocessen.  

In de praktijk zien wij nu vaak dat ideeën voor het strategisch optimaliseren van bedrijfsprocessen ontstaan bij de business én bij IT-teams. De aanleiding bij echte IT-processen is vaak het besef dat ze beter of efficiënter kunnen verlopen of de kosten omlaag kunnen. Dat ideeën steeds vaker overal in de organisatie ontstaan, komt ook ter sprake in onze tweede podcast voor het MKB. Wanneer dit gebeurt, is er een rijke voedingsbodem voor innovatie. Dan is het vaak vooral een kwestie van balans aanbrengen in de prioriteiten en intern zorgen voor begrip hierover bij de betrokken partijen en afdelingen. Want soms moeten ‘de business’ en IT elkaar vooral leren begrijpen. Meer hierover leest u in dit artikel

Betrokkenen vroegtijdig samenbrengen

Bij Synobsys helpen we onze klanten ook met advies over een strategische aanpak voor het optimaliseren en digitaliseren van werkprocessen. Waar nodig helpen we om balans aan te brengen in het optimaliseren van IT-processen en andere werkprocessen. In de praktijk doen we dat vaak door betrokkenen uit verschillende delen van de organisaties vroegtijdig in gesprek te brengen over de gezamenlijke belangen. Zeker als versterking van de business en IT ‘alignment’ wenselijk is. Wij doen dat bijvoorbeeld tijdens speciale sessies of tijdens een soort hackathon.  

Tijdens een hackathon van een paar dagen stimuleren we de business om met innovaties en ideeën te komen. Vervolgens werken we die samen uit in prototypes, zodat duidelijk wordt wat er mogelijk is. Daarna pakken we de beste ideeën op om verder uit te werken.

Ook interessant?

Gemiste kans moderniseren bedrijfsprocessen door dagelijkse IT

Door de hoge druk op onderhoud van bestaande systemen komen veel IT-afdelingen nauwelijks toe aan strategisch belangrijker taken, zoals innovatie en creatieve projecten voor het moderniseren van bedrijfsprocessen. Dat blijkt uit recent Amerikaans onderzoek, dat ook voor Nederlandse IT-afdelingen heel herkenbaar is. Dagelijks terugkerende taken lijken steeds zwaarder te wegen en gaan ten koste van het strategisch innoveren van IT-processen voor de langere termijn. Maar uiteindelijk heeft dát meer rendement voor de business. Hoe komt een IT-afdeling uit deze spagaat?

Meer lezen

Specifieke behoeften van MKB bij digitale transformatie

Bedrijven in het MKB hebben hun eigen specifieke behoeften bij het optimaliseren van werkprocessen. Bij deze grote groep bedrijven zijn er onderling uiteraard grote verschillen. Maar er zijn zeker ook kenmerkende overeenkomsten die belangrijk zijn voor hun digitale transformatie. Die liggen vooral op het gebied van de gewenste snelheid, functionaliteit, verouderde systemen en het groeiende belang van (online) klantbeleving. 

Meer lezen
Benieuwd hoe Synobsys uw bedrijfsprocessen helpt optimaliseren? 

Aanmelden nieuwsbrief