Synobsys Management BV Campagne 'Low code in 3 smaken' blog 4 post3 zondertemplate

Software ontwikkelteam laten excelleren? Let op deze aandachtspunten!

door: Eric Hoogeweg

“Ik leg verbindingen zodat de diverse kwaliteiten in een ontwikkelteam optimaal benut worden.”

Hoe kun je een software ontwikkelteam laten excelleren? Dit is altijd dé uitdaging voor Scrum Master Olivier van Westen (29). Hij coacht en faciliteert ontwikkelteams om te blijven verbeteren en om kwaliteiten binnen de vaak zeer diverse teams van Synobsys optimaal te benutten. Hij heeft daarbij veel aandacht voor eigenaarschap en de samenwerking binnen ieder team. Wat dit in de praktijk betekent, bekijken we in zijn ‘keuken’.

Uitbesteden of samen ontwikkelen

Als Scrum Master is Olivier betrokken bij meerdere ontwikkelteams van Synobsys. Die zijn allemaal weer anders. Vooral door de aard en omvang van projecten en door de diverse samenstelling van de teams. “In de basis kijk ik vooral hoe samenwerking binnen een team en tussen de opdrachtgever en het team zo goed mogelijk functioneert. Sommige opdrachtgevers laten een ontwikkeltraject volledig door ons uitvoeren. Maar meestal vormen we het ontwikkelteam samen met mensen van de klant. Alleen deze twee varianten maken in de praktijk al een verschil. Zelf heb ik een lichte voorkeur voor een gezamenlijk team. Vooral door de korte lijnen met de organisatie en doordat developers minder snel aannames hoeven te doen of dingen moeten toetsen bij de opdrachtgever. Bij een samengesteld team steek ik vaak wel meer tijd in de startfase, maar dat win je verderop in het proces weer terug.” 

Andere opdrachtgevers laten het software ontwikkelteam volledig samenstellen met developers en andere specialisten van Synobsys. Vaak hebben zij een wat kleinere IT-afdeling en minder tijd, mensen of interne specialisten beschikbaar. “Het project wordt dan volledig aan ons uitbesteed. De startfase is dan eenvoudiger omdat de teamleden elkaar al goed kennen.”

Ontwikkelteam faciliteren en coachen

De Scrum Master kijkt sterk naar hoe het team optimaal kan presteren, met een goed en efficiënt werkproces en voor een kwalitatief eindproduct. “Per project en team kijk ik continu hoe dingen lopen en waarom bepaalde dingen gebeuren. Daar is immers altijd een (goede) reden voor. Ik moet dus veel analyseren. Daarna kijken we samen naar verbeteringen. Ik kijk niet van ‘bovenaf’, maar juist vanuit het team en wat dat nodig heeft. Daarvoor ben ik veel aan het coachen en faciliteren. Dat zit ook in praktische zaken. Hoe houden we een meeting? Kan dat online of moeten we nu juist even fysiek bij elkaar zitten? Bij de teaminrichting kijk ik goed of alle neuzen dezelfde kant op staan. Daarna moet ik ook op tijd een stap naar achteren doen als het team dat nodig heeft. Tijdens het ontwikkelproces blijven we samen kijken wat beter kan. Een risico is bijvoorbeeld dat developers bepaalde taken te veel ‘van zichzelf’ maken. Het teamgevoel is belangrijk omdat je samen sneller kunt werken en meer kunt doen. Daarbij word je dan ook minder afhankelijk van het individu.”

Een belangrijk moment is het begin van iedere sprint. “Dan kijken we samen hoe we in twee weken bepaalde doelen kunnen halen. Tijdens de hele sprint ben ik ook aan het coachen om bij te sturen als dat nodig is. Dit zijn ook individuele gesprekken als ik signaleer dat die nodig zijn.”

Kwaliteiten in diverse teams benutten

Synobsys werkt bewust met diverse teams met veel verschillende kwaliteiten. Voor de Scrum Master betekent dit dat hij tijdens het werkproces goed kijkt hoe die kwaliteiten optimaal benut kunnen worden. “Bijvoorbeeld van senior developers met hun kennis, ervaring en brede overzicht, maar ook van jongere generatie developers die alles recent via de huidige regels geleerd hebben. Zij hebben ook hun eigen inzichten en specifieke kwaliteiten. Ik probeer eigenlijk vooral de juiste verbindingen te leggen zodat een team kan excelleren.” Hoe dat precies werkt, is te zien in deze blog over een ontwikkelteam dat een belangrijke app ontwikkelt voor plantenkwekers in verschillende landen. 

Als low-code ontwikkelaars worden de developers tijdens het ontwikkelen van
applicaties uiteraard ook optimaal gefaciliteerd door het ontwikkelplatform (OutSystems) waarmee ze werken. Daardoor kunnen zij efficiënter werken met hogere kwaliteit. Het samenwerkingsproces wordt vervolgens bewaakt door de Scrum Master en het ontwikkelteam zelf. Want ook eigenaarschap is altijd een belangrijke bouwsteen voor Olivier. “Dit betekent dat teamleden zich ook echt verantwoordelijk voelen voor wat ze samen bouwen. Daar let ik altijd op. Dat is enorm waardevol voor het werkproces en het eindresultaat. Voor een jonge developer betekent dit vaak wat anders dan voor een ervaren senior developer. Maar ook als iemand vlak voor zijn pensioen zit, moet je hongerig blijven om dingen steeds weer verder te verbeteren. Het leuke voor mij is dat mijn rol met de verschillende teams en projecten daardoor ook altijd weer iets anders is.”

Meer weten over Synobsys?

Ook interessant?

OutSystems experts groeien beter in diverse teams

Bij het ontwikkelen van softwareapplicaties hebben de verschillende OutSystems experts bij Synobsys allemaal hun eigen inbreng. Het zijn uitgebalanceerde teams met diversiteit van bijvoorbeeld junior, medior en senior developers. Daardoor kunnen zij allemaal hun eigen kwaliteiten inbrengen én zichzelf verder ontwikkelen. Hoe dat werkt in de praktijk? Kijk mee in de ‘keuken’ van ons ontwikkelteam dat een belangrijke app ontwikkelt voor plantenkwekers in verschillende landen.

Meer lezen

Hoe helpt low-code de technical debt voorkomen?

Software moderniseren is een belangrijke uitdaging in veel bedrijven. Bijvoorbeeld omdat zij verouderde legacy software hebben, maar ook door de steeds snellere ontwikkeling van technologie en de behoefte aan meer efficiëntie en productiviteit. Dit zorgt ervoor dat organisaties hun software-ecosysteem regelmatig moeten bijwerken en moderniseren. Met de traditionele manier van softwareontwikkeling was dat tijdrovend en kostbaar. Software moderniseren met low-code is een grote game changer. Dit kan op verschillende manieren.

Meer lezen
Benieuwd hoe Synobsys uw digitale transformatie vaart geeft?

Aanmelden nieuwsbrief