OutSystems en Microservices in de praktijk

 door: OutSystems MVP Paul Schmeddes

“Hoe maak je een losjes gekoppelde architectuur in een complexe omgeving?”

Wanneer je betrokken bent bij een groot OutSystems-project om een omvangrijk maatwerksysteem te vervangen met honderden (300+) modules en veel integraties, dan is een goede architectuur extra belangrijk. Die moet op zo’n manier zijn opgezet dat de impact van het wijzigen van een ‘library module’ minimaal is. Behalve het toepassen van het 4-laags canvas model en het groeperen van modules (in functionele componenten per laag) kan ook een architectuur met microservices worden toegepast.

In een microservices architectuur worden frontend applicaties losjes gekoppeld aan de integratieservices (backend) die de bedrijfsdatabases en externe services integreren. Zo’n losse koppeling minimaliseert de impact van wijzigingen in de backend. In dit artikel wordt de services architectuur uitgewerkt en geïllustreerd met een voorbeeld. De integratie met externe systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van extensies of het consumeren van services komt aan de orde, samen met de voor- en nadelen van de microservices architectuur.

Architectuur

De microservices architectuur bestaat uit twee infrastructuren:

 • De Microservices infrastructuur die de bedrijfsfunctionaliteit mogelijk maakt via REST API's.
 • En de Toepassingen infrastructuur die de applicatie levert door het consumeren van REST API's.
Microservices infrastructuur

Extern API-niveau
Dit niveau is een samenstelling van API's die de services beschikbaar stelt aan externe gebruikers. Het is enkel een technische proxy voor de echte diensten, geïmplementeerd op de microservices infrastructuur. Dit niveau vertaalt die services naar API’s voor externe systemen.

Core services
Dit niveau implementeert de services, met alle bedrijfsregels en entiteiten.

Integratieservices
Integratieservices maken verbinding met backendsystemen en bedrijfsdatabases met behulp van extensies of (consumerende) API's.

Applicatie-infrastructuur

Applicatie- of eindgebruikerslaag
OutSystems applicaties consumeren de services en blokken van de kern- en bibliotheekservices lagen.

Extended services
De uitbreiding van de core services door het cachen van data in lokale entiteiten en het beschikbaar stellen van herbruikbare blokken voor meer flexibiliteit.

Integratieservices
Dit is een extra laag die ik heb toegevoegd aan het model, wat wordt geconsumeerd door Extended Services. Het benut API’s die beschikbaar gesteld worden door microservices of externe systemen en biedt façade server actions. Zo’n façade maakt gebruikers onafhankelijk van eventuele wijzigingen in de onderliggende services. Dit verkleint de impact van een versie-upgrade of de overstap naar een compleet nieuwe service. De façade losse koppelingen mogelijk.

Voorbeeld OSMDb

In dit voorbeeld hebben we de OutSystems Movie Database-applicatie (OSMDb) aangepast om de architectuur te implementeren.

 • De entiteit Cinema is verwijderd uit OSMDb Core en vervangen door de entiteit MovieTheater in een afzonderlijke module (MovieTheater_CS).
 • De entiteit Movie is hernoemd naar Film en verplaatst naar de Film_CS en openbaar gemaakt door de Film_API.
 •  De integratie met de TheMovieDb API is verplaatst naar een TheMovieDb_IS module.
 • De applicatie is omgebouwd om de microservices architectuur te implementeren.

Het doel van deze wijzigingen is om te illustreren hoe een losjes gekoppelde architectuur te maken is door de lagen Core en Integration Services los te koppelen van de frontendlagen. Dit minimaliseert het effect van veranderingen in deze lagere lagen. De afbeelding hieronder toont het toepassingslandschap zoals beschreven in de volgende secties.

Movietheaterdomein
MovieTheater API

De MovieTheater API-module definieert het servicecontract en maakt de publieke services voor MovieTheater_CS. Dit zorgt voor de ontkoppeling van de implementatiedetails van de core service.

 • MovieTheater_API om bioscoop CRUD (Create Read Update Delete) acties te bieden.
 • Create: Maakt een MovieTheater-record.
 • Delete: Verwijdert de bioscoop met het gegeven ID.
 • GetById: Een MovieTheater retourneren door ID.
 • GetFiltered: Geeft als resultaat een lijst met MovieTheaters die voldoen aan de zoeksleutel op naam, beschrijving of plaats.
 • Update: Bijwerken van het MovieTheater record.
Moviedomein
MovieDomainAPI

De MovieDomain API definieert het contract en maakt de publieke services voor Movie_CS. Dit zorgt voor de ontkoppeling van de implementatiedetails van de core service.

 • MovieDomain API om bioscoop CRUD diensten te bieden.
 • Maken: Een filmrecord maken.
 • Verwijderen: Verwijdert de film met het gegeven ID.
 • GetById: Een film retourneren op ID.
 • GetFiltered: Geeft als resultaat een lijst met films die voldoen aan de filtercriteria.
 • Update: Werkt de filmrecord bij.
OSMDb-domein
OSMDb

Dit is de OutSystems Movie Database-toepassing. Zie de oefeningen van OutSystems Web Applications voor een overzicht van de toepassing. Voor deze versie worden de Cinema- en Movie entiteiten niet in de cache opgeslagen. Daardoor worden alle Cinema- en Movie-aggregaten vervangen door bijbehorende serveracties. Het nadeel is dat we de paginering en kolommensortering verliezen. Dit kan worden opgelost door paginering en een aangepaste sortering toe te voegen aan de API's. Meestal is geen paginering nodig, maar is een filter op je resultaten voldoende.

OSMDB_CS

Dit is de oorspronkelijke OSMDb Core Services-laag zonder de Cinema-entiteit.

Movie_ES

Movie Extended services combineert de resultaten van de Movie Domain API's en TheMovieDb API.

Entiteiten
 • Movie

De entiteit Movie wordt als ‘alleen lezen’ beschikbaar gesteld en wordt gebruikt als dummy-entiteit. Er worden geen gegevens bewaard in deze entiteit. Door een entiteit te gebruiken in plaats van een structuur, kunnen we een cachingmechanisme toevoegen. Als caching wordt toegepast, kunnen we ook profiteren van de queryoptimalisatie van het platform. Het cachingmechanisme wordt uitgewerkt in een ander artikel.

Serveracties
 • MovieCreateOrUpdate
 • MovieDelete
 • MovieGetById
 • MovieGetFiltered

De MovieGetById Server Action roept bijvoorbeeld de FilmGetById en de TMDB_GetMoviePosterPath façade serveracties aan om een verbeterd filmrecord te bieden.

Cinema_IS

Gebruikt de MovieTheater_API’s en publiceert façade serveracties met behulp van de OSMDb corporate data model (CDM) Cinema structuur.

Entiteiten
Serveracties
 • CinemaCreateOrUpdate
 • CinemaDelete
 • CinemaGetById CinemaGetById CinemaGetById
 • CinemaGetFiltered CinemaGetFiltered
Film_IS

Gebruikt de Film_API services en publiceert façade server acties.

Structuren

CDM_Film: Genormaliseerde structuur onafhankelijk van de API-structruur.

Serveracties
 • FilmCreate
 • FilmGetById
 • FilmGetFiltered
 • FilmUpdate
TheMovieDB_IS

Gebruikt de TheMovieDB API en publiceert een façade serveractie.

 • TMDB_GetMoviePosterPath: Gebruikt de TheMovieDB REST API en levert het opgehaalde filmposter webadres.
Voor- en nadelen

Het toepassen van een microservices architectuur heeft voor- en nadelen. Je moet ze goed wegen bij de beslissing om deze architectuur te implementeren of niet. Dit zijn de voor-en nadelen:

Voordelen

 • Minder aanpassingen na wijzigingen door gebruik van losse koppelingen.
 • Genormaliseerde gegevensdefinitie onafhankelijk van de gegevensbron.
 • Externe gegevensdefinities van extensies of verbruikte api's zijn verborgen in de façade service.
 • Geleidelijke implementatie van wijzigingen door service versiebeheer.
 • Maakt de migratie mogelijk van een bedrijfsdatabase naar een native database van OutSystems.
 •  Bij het gebruik van genormaliseerde entiteiten in plaats van structuren kunnen caching- en synchronisatiepatronen worden toegepast. Zie het artikel over Core Services Abstraction  voor een beschrijving van de patronen.

Nadelen

 • Meer ontwikkelinspanningen.
 • Slechtere performance door REST services aan te roepen in plaats van directe server actions.
 • Verlies van versnellers zoals ‘OutSystems scaffolding’ bij gebruik van structuren.
 • Je moet een synchronisatiepatroon implementeren bij het gebruik van genormaliseerde entiteiten.

Meer weten over Synobsys?

Ook interessant?

Blockchain implementatie met low-code platformen

Blockchain technologie krijgt – na de financiële wereld – de komende jaren veel invloed op onze manier van leven en werken. Steeds meer nieuwe blockchain toepassingen worden al zichtbaar. Vooral de organisatorische implementatie is nog een uitdaging. 

Meer lezen

Gemiste kans moderniseren bedrijfsprocessen door dagelijkse IT

Door de hoge druk op onderhoud van bestaande systemen komen veel IT-afdelingen nauwelijks toe aan strategisch belangrijker taken, zoals innovatie en creatieve projecten voor het moderniseren van bedrijfsprocessen.Dat blijkt uit recent Amerikaans onderzoek, dat ook voor Nederlandse IT-afdelingen heel herkenbaar is. Dagelijks terugkerende taken lijken steeds zwaarder te wegen en gaan ten koste van het strategisch innoveren van IT-processen voor de langere termijn. Maar uiteindelijk heeft dát meer rendement voor de business. Hoe komt een IT-afdeling uit deze spagaat?

Meer lezen

Benieuwd hoe Synobsys uw bedrijfsprocessen helpt optimaliseren? 

Aanmelden nieuwsbrief