Low-code software­ontwikkeling laat digitale transformatie versnellen

 door: Pim van Westen

“De effecten van de pandemie op het digitale gedrag van consumenten zijn niet alleen blijvend, maar zullen dit jaar zelfs versnellen.”

Low-code softwareontwikkeling speelt een cruciale rol bij de versnelde digitale transformatie die nu plaatsvindt. Want als de coronacrisis iets heeft opgeleverd, zijn het waardevolle inzichten en ervaringen voor de moderne werkomgeving. En alle obstakels die er eerder waren voor de digitale transitie zijn sinds COVID-19 volledig van tafel. Alleen hoe gaan we alle plannen en ambities goed én snel realiseren met relatief weinig softwareontwikkelaars? Juist: met low-code ontwikkelaars.

Blijvende effecten 

De effecten van de pandemie op het digitale gedrag van consumenten (en de werkomgeving) zijn niet alleen blijvend, maar zullen dit jaar zelfs versnellen. Dat is een belangrijke conclusie uit het nieuwe Digital Trends Report 2022 van Adobe. Bijna negen van de tien (87 procent) zakelijke beslissers in Europa zegt dat de verwachtingen van klanten vooral nog digitaal zijn. Ook de nieuwe ‘customer journey’s’ zijn vooral ‘digital first’ (bij 83 procent van de bedrijven). De beslissers verwachten dat dit niet tijdelijk is, maar dat dit zo blijft.

Daarnaast blijven we hybride werken: niet meer thuis of op afstand omdat het moet, maar omdat we het willen en wanneer het efficiënter is. Daarvoor worden nu steeds meer en betere voorzieningen gerealiseerd. Daar is budget voor, want alle knelpunten voor de digitale transitie die er eerder waren, zijn sinds de pandemie van tafel, toont de jaarlijkse FinTech barometer. Eerder waren vooral onvoldoende financiële middelen, gebrek aan steun van het management en gebrek aan beschikbare technologie de uitdagingen. Die drempels zijn nu verdwenen.

Low-code softwareontwikkeling hard nodig

In de praktijk betekent dit dat steeds meer bedrijven en organisaties – van klein tot groot – hun werkprocessen versneld digitaliseren en optimaliseren. Daarvoor worden verouderde legacy-systemen vervangen, slimme nieuwe applicaties ontwikkeld en vanwege het groeiende belang van de software worden bedrijven vaker zelf softwareproducent van hun eigen kernsystemen. Waar nodig worden zij uiteraard bijgestaan door vaste ontwikkelpartners. 

De uitdaging is nu vooral nog om te zorgen dat al die nieuwe initiatieven ook echt goed en snel ontwikkeld kunnen worden. Want er is al een tekort aan developers en er is juist steeds meer hoogwaardige code nodig. Daarvoor biedt low-code softwareontwikkeling uitkomst. Bijvoorbeeld met het low-code platform OutSystems, zoals wij zelf gebruiken als OutSystems partner in Nederland.

Voordelen voor low-code ontwikkelaars

Low-code ontwikkelaars krijgen hulp van slimme tools waardoor zij zelf minder code hoeven te ‘kloppen’. Hierdoor gaat de softwareontwikkeling aanzienlijk sneller, terwijl het niet ten koste gaat van de kwaliteit. Sterker: die wordt vaak beter doordat de kans op menselijk fouten kleiner is en doordat de tools actief helpen om de kwaliteit van de code te verbeteren.

Een voorwaarde is uiteraard wel dat low-code ontwikkelaars zorgvuldig werken. Dat geldt ook als ontwikkelteams low-code platform OutSystems gebruiken. Want met een grotere productiviteit kun je ook meer ‘technische schuld’ (technical debt) opbouwen als teams bepaalde kwalitatieve uitgangspunten niet goed naleven. Bij ons ziet daarom onze eigen OutSystems MVP (Most Valuable Professional) Paul Schmeddes toe op de kwaliteit van de keuzes en werkprocessen in ontwikkelteams. En uiteraard op het eindresultaat. Zie ook zijn blog over hoe low-code helpt om de tech debt te voorkomen.

Podcast over low-code 

De grote voordelen van low-code kwamen onlangs ook ter sprake tijdens een radio-interview dat New Business Radio recent uitzond met mijzelf als algemeen directeur van Synobsys en met onze COO Jacqueline Spits. Dit ging ook over de blijvende veranderingen in de werkomgeving na de coronacrisis. Het gesprek is hier als podcast terug te luisteren. 

Dit gesprek ging ook over marktontwikkelingen zoals het versneld digitaliseren en over de voor- en nadelen van digitaal werken en de grote vooruitgang van het hybride werken. Ook onze eigen low-code ontwikkelaars blijven deels meer op afstand werken, maar we zien ook dat ze graag weer bij elkaar kruipen nu dat weer kan. Wij werken veel aan projecten waar collega’s elkaar direct helpen. Bij het overwegend digitaal werken, ontbreekt een deel van de interactie en kennisoverdracht. Daardoor leren mensen minder van elkaar. Met een video-overleg lijkt een collega misschien dichterbij, maar voor hechte samenwerking zoals in onze SCRUM-teams is het vaak ook net te ver weg. Het is mooi om te zien hoe snel de juiste balans voor het hybride (samen)werken inmiddels gevonden kan worden.

Wat is low-code softwareontwikkeling? 

Low-code softwareontwikkeling is sterk gericht op het visueel ontwerpen van applicaties. In plaats van het schrijven van traditionele computercode wordt bij low-code gebruikgemaakt van een grafische gebruikersomgeving (GUI) en het instellen van configuraties. Hierdoor wordt het ontwikkelproces versneld omdat applicaties worden opgebouwd uit visuele blokken. Ontwikkelaars hoeven daardoor zelf minder code te schrijven. Dat zorgt voor een hogere productiviteit en ontwikkelsnelheid en minder kans op menselijke fouten. Het blijft voor ontwikkelaars wel mogelijk om ook handgeschreven code in te voegen. De eerste vormen van low-code dateren uit de jaren ’90. 

Ook interessant?

Bedrijven worden zelf softwareproducent, het OutSystems platform helpt hen

Low-code softwareontwikkeling – bijvoorbeeld met het OutSystems platform – kan bedrijven de komende jaren sterk helpen bij het zetten van een belangrijke stap in de digitale revolutie. Van softwareconsument worden zijzelf veel vaker softwareproducent. Het Amerikaanse marktonderzoeksbureau IDC verwacht dat maar liefst een kwart van de Fortune 500 bedrijven in 2025 zelf (mede)producent is geworden. Vooral vanwege het sterk groeiend belang van software en van een goede ontwikkelstrategie. Die moet developers – die ondertussen nóg schaarser worden – vooral goed faciliteren.

Meer lezen

Hoe helpt low-code de technical debt voorkomen?

De technical debt bij applicatieontwikkeling wordt een steeds grotere bedreiging voor het innovatievermogen en IT-projecten bij organisaties. Terwijl veel andere obstakels voor de digitale transformatie verdwijnen, groeit de ‘tech debt’ van bedrijven. En daarmee de schadelast die zij ervaren door deze schuld, die ten koste gaat van het IT-budget (gemiddeld 41%) voor daadwerkelijke innovaties. En doordat het de bedrijfsprestaties remt. Low-code softwareontwikkeling met het OutSystems platform helpt ontwikkelaars actief om deze ‘technische schuld’ te controleren en beperken.

Meer lezen

Benieuwd hoe Synobsys uw bedrijfsprocessen helpt optimaliseren? 

Aanmelden nieuwsbrief