Bimodal IT software ontwikkeling
Stabiliteit, innovatie en agility

Bimodal met ERP. De vertaalslag van IT naar Business

Bimodal werd ontwikkeld door Gartner als methode om binnen IT om te gaan met het spanningsveld tussen stabiliteit en innovatie. Een actueel thema, nu veel organisaties kiezen voor digitale transformatie. Digitale transformatie vraagt immers om veel innovatie, een korte time-to-market en een Agile aanpak. Allemaal kenmerken die een uitdaging vormen voor uw bestaande backend ERP-systemen. De focus ligt daar namelijk op voortdurende stabiliteit. 

ERP-systemen, standaard software of (eigen) maatwerk lenen zich uitstekend om in mode 1 te functioneren. Deze systemen gebruikt u vaak al jarenlang (bugvrij). Uw processen in deze systemen werden door de tijd heen stabiel en functioneren optimaal. Doordat er weinig wijzigingen in deze processen zijn, beperken aanpassingen zich tot compliancy en wet- en regelgeving. Nu de behoefte ontstaat ook de klantgerichte processen te automatiseren en aan klanten en leveranciers beschikbaar te stellen, neemt die wijzigingsgraad weer toe. Deze processen zijn namelijk veel dynamischer; vragen om flexibiliteit en kort cyclische aanpassingen. De governance rondom het ontwikkelen en beheren van deze processen wijkt dan ook af van de governance die u hanteert bij de backend processen uit uw ERP-systeem. 

Bimodal Gartner: mode 1 en 2, onmisbaar voor Digital Enterprises

Synobsys adviseert u de verschillende werkwijzen niet te combineren maar te scheiden in mode 1 en mode 2 en deze te laten samenwerken. Dit noemen wij bimodal IT software ontwikkeling. Door uitwisseling van gegevens ontstaat intensieve samenwerking. Uiteraard voorkomen wij verweving van de twee lagen. Door de inzet van de methode voor bimodal IT sofware ontwikkeling profiteert u optimaal van de aanpak in elke laag. Uw leverancier onderhoudt de standaard processen binnen uw ERP-systeem. Door updates (een of twee keer per jaar) blijft u compliant.

Door de scheiding en flexibele koppeling tussen mode 1 en mode 2 kan Synobsys de updates eenvoudig verwerken, zonder verstrikt te raken in allerlei maatwerk in het ERP-systeem. In mode 2 brengen we de voor uw organisatie onderscheidende processen onder. Samen met de klantgerichte processen zijn deze flexibel en kennen een korte time-to-market. In deze laag zal de te gebruiken software altijd maatwerk zijn.

Werkwijze Synobsys

Om invulling te geven aan de eisen die Gartner in bimodal aan mode 2 stelt, gebruikt Synobsys applicatie ontwikkeltools. OutSystems en Mendix zijn voorbeelden van deze tools. Door deze tools kan in mode 2 veel standaard (technisch) werk gedaan worden.

Daardoor kunt u zich concentreren op de ontwikkeling van uw organisatie. Wij verzorgen de technische invulling van uw bimodal IT sofware ontwikkeling.

Benieuwd hoe Synobsys uw bedrijfsprocessen helpt optimaliseren? 

Aanmelden nieuwsbrief